Menu

Generalforsamling torsdag d 27 februar kl 20:30 i cafeteriet i Vindingehallen

image
PG
28. januar 2020 kl. 12:59
KLIK FOR DAGSORDEN

 

Indkaldelse til Generalforsamling.

Torsdag d. 27 februar kl. 20:30 i cafeteriet i Vindingehallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af kasserer og kontingentkasserer.

7. Valg af 1 revisorer.

8. Eventuelt.

Ad punkt 4: Stk. 6.Indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ad punkt 5:

Lige år: Claus, Jeanette, Julie og Henrik D(kontingent)

Ulige år: Kim, Jan O, Lars P, Michael og Robert(kasser)

Ad punkt 6: Stk. 8. Kasserer vælges i ulige år og kontingentkasserer vælges i lige år. Begge kasserere kan være udenfor bestyrelsen.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen.

Luk